Skolas personāls

Skolas vadība 2017./2018.mācību gadā

Pedagogi 2017./2018.mācību gadā

Atbalsta personāls 2017./2018. mācību gadā